Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Doskonalenie nauczycieli
Oferta edukacyjna PWSZ we Włocławku
KONKURS PLASTYCZNY pod nazwą "Muzyka wokół nas"
Formularz zgłoszeniowy PDF
Formularz zgłoszeniowy WORD
Regulamin konkursu
Plan lekcji
PSM II stopnia - programy nauczania
Program nauczania chór
Uczeń ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
Ocenianie uczniów